Środowiskowe przyczyny HASHIMOTO

Środowiskowe przyczyny HASHIMOTO - PROCEANIS POLSKA

Czy istnieje cos takiego jak środowiskowe przyczyny Hashimoto? Liczba zdiagnozowanych przypadków Hashimoto bardzo szybko rośnie od lat 50. XX wieku, co czyni je jedną z najczęstszych chorób autoimmunologicznych i najczęstszym zaburzeniem hormonalnym.

Tak gwałtownego wzrostu liczby osób z Hashimoto nie można wytłumaczyć wyłącznie odziedziczonymi zmianami w obrębie genów – ponieważ nabycie i przeniesienie mutacji genów obejmuje co najmniej dwa pokolenia.

Badania wykazały, że istnieje coś takiego jak środowiskowe przyczyny Hashimoto  i zaliczamy do nich:

1. Zmiany w stopniu czystości bezpośrednio otaczającego nas środowiska

Biorąc pod uwagę ewolucję, ludzkość spędziła dużą część historii na walce z mikroorganizmami, które próbowały zaatakować nasze ciała.

Ludzki układ odpornościowy ewoluował wraz z naszymi potrzebami obronnymi przez dziesiątki tysięcy lat, ale w ostatnim stuleciu nasze środowisko stawało się coraz bardziej higieniczne.

W ten sposób system odpornościowy został nagle pozbawiony „najeźdźców”, z którymi mógłby walczyć. W rezultacie ludzie zaczęli rozwijać więcej alergii i chorób autoimmunologicznych.

2. Nadmiar jodu w diecie

Zbyt dużo jodu może zaostrzyć Hashimoto u osób z predyspozycjami genetycznymi. Jednak jod w odpowiednich ilościach, pomaga również osobom z Hashimoto zmniejszyć wole (powiększoną tarczyca). Ponadto kontroluje produkcję reaktywnych form tlenu (ROS) w komórkach tarczycy.

Wszystko jednak sprowadza się do konieczności monitorowania jego ilości w diecie.

3. Zbyt niskie wartości spożycia selenu

Selen katalizuje produkcję aktywnej formy hormonów tarczycy (przemianę T4 do T3) oraz chroni tarczycę przed destruktywnym działaniem nadtlenku wodoru poprzez tworzenie selenoprotein.

Badania wykazują, że suplementacja selenu u osób z niedoczynnością tarczycy przyczynia się do normalizacji jej funkcji. Ponadto, wedle Journal of Endocrinology, u osób z chorobą Hashimoto przyjmujących selen, zmniejsza się poziom autoprzeciwciał anty-TPO, oraz, jak podają inne badania, wskaźniki stanu zapalnego.

4. Niski poziom witaminy D

Badania naukowe pokazują, że środowiskowe przyczyny Hashiomoto to również niedobór witaminy D – sprzyjający stanom zapalnym tarczycy. W przypadku choroby Hashimoto skorelowano poziom witaminy D z poziomem przeciwciał anty-TPO. W jednym z badań zaobserwowano, że spośród 218 badanych podwyższony poziom przeciwciał anty-TPO występował jedynie u 32 osób z prawidłowym poziomem witaminy D, natomiast aż u 186 osób z jej obniżoną zawartością w organizmie. Suplementacja witaminy D pozwoliła obniżyć poziom przeciwciał anty-TPO w tej grupie nawet o 20% .

5. Niektóre leki przeciwnowotworowe i na stwardnienie rozsiane

Inhibitory kinazy tyrozynowej, przeciwciała lub interferon-α to potencjalne przyczyny Hashimoto

6. Powtarzające się i/lub przewlekłe infekcje

Jest to głównie skorelowane z zapaleniem wątroby typu C lub podgrupą herpeswirusów, ale także z niektórymi infekcjami bakteryjnymi.

Infekcje te powodują trwający stan zapalny, który aktywuje wiele elementów układu odpornościowego – w tym część odpowiedzialną za wystąpienie autoimmunizacji. 

7. Mieszkanie w sąsiedztwie przemysłu petrochemicznego

Środowiskowe przyczyny Hashimoto to również przemysł petrochemiczny. Ludzie mieszkający na obszarach otaczających kompleksy petrochemiczne i wydobywcze, są bardziej narażeni na rozwój przeciwciał przeciwtarczycowych i Hashimoto. 

8. Ekspozycja na niektóre pestycydy

Obserwuje się zwiększone ryzyko rozwoju niedoczynności tarczycy u ludzi narażonych na insektycydy i fungicydy – w szczególności herbicyd parakwat i pestycydy maneb i mancozeb.

Wzrost produkcji i stosowania syntetycznych pestycydów rozpoczął się w latach 40. XX wieku. DDT był wówczas najbardziej popularny, a jego odkrywca zdobył nawet nagrodę Nobla. W 1962 roku potencjalne toksyczne skutki ich uzycia zostały opisane przez Rachel Carson w książce Silent Spring.

Do tego czasu żywność potraktowana pestycydami była uważana za nieszkodliwą do spożycia. Zgodnie z Konwencją Sztokholmską w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych 9 z 12 najbardziej niebezpiecznych i trwałych zanieczyszczeń to pestycydy.

Narażenie na pestycydy — nawet jeszcze przed urodzeniem — powoduje powiększenie tarczycy (wole), wzrost przeciwciał przeciwko TPO i objawy niektórych innych chorób autoimmunologicznych (w tym cukrzycy).

9. Polichlorowane bifenyle (PCB)

PCB to grupa chemikaliów wytwarzanych przez człowieka. Ich produkcję rozpoczęto pod koniec lat 20-tych i były one szeroko stosowane do końca lat 70-tych.

PCB zostały zakazane lub surowo ograniczone w wielu krajach ze względu na ochronę środowiska. Ponieważ PCB są bardzo stabilne chemicznie, około 10% z nich nadal pozostaje w naszym środowisku.

Przed wprowadzeniem zakazu przemysł wykorzystujący PCB wyrzucał je do jezior i rzek. Dlatego PCB znajdują się w żywności (głównie rybach, mięsie, mleku i jajach) oraz w próbkach biologicznych człowieka (krwi, mleku i tłuszczu).

PCB nagromadzone u matek są przekazywane potomstwu poprzez mleko. PCB są bardzo dobrze rozpuszczalne w tłuszczach, dzięki czemu mogą być magazynowane w zwierzęcych komórkach tłuszczowych. Gdy PCB dostaną się do tłuszczu, już tam pozostają – w ten sposób organizm może z czasem gromadzić PCB.

Chociaż główną drogą ich wnikania do organizmu jest przez spożycie pokarmów je zawierających, istnieją inne drogi, w tym przez skórę, takie jak częste pływanie w wodach o wysokim poziomie zanieczyszczenia PCB.

Obecność PCB znaleziono na całym świecie. Mogą skłonić organizm do pomylenia ich z hormonami, co zaburza równowagę hormonalną. Uważa się również, że PCB zmniejszają stężenie hormonów tarczycy we krwi.

10. Bisfenol A (BPA)

BPA to substancja chemiczna wytwarzana w ogromnych ilościach przy produkcji tworzyw poliwęglanowych, żywic epoksydowych pokrywających puszki na żywność oraz w uszczelniaczach dentystycznych. BPA jest również wykorzystywany do produkcji produktów przeciwpalnych .

BPA może wiązać się z receptorami hormonów tarczycy – które są praktycznie obecne we wszystkich komórkach w ludzkim ciele – powodując zablokowanie funkcji hormonu tarczycy.

Udowodniono, że poziomy przeciwciał TPO rosną wraz ze zwiększoną ekspozycją na BPA. Jednym z wyjaśnień tego zjawiska może być narażenie danej osoby na BPA jeszcze przed urodzeniem. Badania wykazały, że ekspozycja matki na BPA powoduje nasilenie stanu zapalnego u potomstwa.

BPA dostaje się do organizmu głównie poprzez żywność, ale inne możliwe źródła to powietrze i woda.

BPA z ochronnej wewnętrznej powłoki z żywicy epoksydowej, zastawy stołowej, pojemników do przechowywania żywności, wody i innych butelek na napoje może zanieczyścić żywność i napoje. Szczególnie niebezpieczne jest wystawianie produktów zawierających BPA na działanie wysokich temperatur (np. podgrzewanie żywności w kuchence mikrofalowej w poliwęglanowych pojemnikach na żywność).

11. Napromieniowanie (przypadkowe lub w celach medycznych)

Radioterapia (napromienianie w celach medycznych) rozpoczęła się w połowie lat 30. XX wieku. To jedno z najczęstszych sposobów leczenia nowotworów. Jednak radioterapia okolicy głowy i szyi może powodować niedoczynność tarczycy. Około 3 na 10 osób otrzymujących radioterapię rozwija niedoczynność tarczycy — zwykle w ciągu pierwszych pięciu lat od zastosowania. Techniki obrazowania w medycynie nuklearnej wykorzystują radioizotop jodu 131I-jod, który gromadzi się w tarczycy. W zależności od ilości, rozpad jodu 131I może spowodować uszkodzenie funkcji tarczycy. Jod 131I jest również obecny jako produkt uboczny po katastrofach jądrowych (takich jak Czarnobyl i Fukushima). Napromienianie uszkadza naczynia krwionośne, komórki i wywołuje reakcję autoimmunologiczną. Najistotniejszymi czynnikami związanymi z ryzykiem rozwoju niedoczynności tarczycy jest dawka całkowita, a także wielkość naświetlanego obszaru.
Wpis powstał w wyniku tłumaczenia i w oparciu o artykuł: 11 environmental triggers of Hashimoto’s

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *